ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hradec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hradec
(4) Adresa sídla:
Hradec 45
33211 Hradec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00256617
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
557731
   Zkratka subjektu:
HradecPl
(4) Email:
ouhradec@volny.cz
[oficiální]
starosta@ou-hradec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ou-hradec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377901482
[stolní]
+420725041175
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 14.01.2019 13:15:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English