ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chlum

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chlum
(4) Adresa sídla:
Chlum 71
33204 Chlum
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
744618399/0800
(CZ43 0800 0000 0007 4461 8399)
(6) IČ: Nápověda
00256641
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
557773
   Zkratka subjektu:
ChlumPl
(4) Email:
ouchlum@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-chlum.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724160784
[mobilní]
+420371522363
[stolní]
+420371522363
[fax]
+420371523532
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 21:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 30.01.2013 08:43:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English