ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Losiná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Losiná
(4) Adresa:
Losiná 11
33204 Losiná
(5) Bankovní spojení:
3041641/0300
(CZ15 0300 0000 0000 0304 1641)
(6) IČ: Nápověda
00256871
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256871
    Kód obce:
558001
   Zkratka subjektu:
Losina
(4) Email:
obec@losina.cz
[oficiální]
podatelna@losina.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.losina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377916216
[stolní]
+420734612012
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Losina@czp, poslední úprava: 22.02.2016 14:28:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English