ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Louňová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Louňová
(4) Adresa sídla:
Louňová 64
33601 Louňová
(4) Doručovací adresa:


33601 Blovice
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00256889
(7) DIČ: Nápověda
X
    Kód obce:
558010
   Zkratka subjektu:
Lounova
(4) Email:
ou.lounova@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420724181585
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.07.2013 19:35:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English