ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mileč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mileč
(4) Adresa sídla:
Mileč 23
33501 Mileč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
728050369/0800
(CZ13 0800 0000 0007 2805 0369)
(6) IČ: Nápověda
00256927
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256927
    Kód obce:
558052
   Zkratka subjektu:
Milec
(4) Email:
obec@obecmilec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecmilec.cz/
[řešení životních situací]
http://obecmilec.cz/
[oficiální]
obec@obecmilec.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420725046565
[mobilní]
+420371591466
[domů]
+420371591340
[stolní]
+420725041198
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 28.02.2015 23:58:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English