ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mladý Smolivec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mladý Smolivec
(4) Adresa sídla:
Mladý Smolivec 95
33501 Mladý Smolivec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00256935
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256935
    Kód obce:
558061
   Zkratka subjektu:
MldSmlivec
(4) Email:
podatelna@mladysmolivec.cz
[podatelna]
ou@mladysmolivec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mladysmolivec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602175471
[mobilní]
+420371585145
[stolní]
+420371595905
[stolní]
+420371585145
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Pátek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: adm_MldSmlivec@czp, poslední úprava: 24.07.2018 09:52:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English