ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mohelnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mohelnice
(4) Adresa sídla:
Mohelnice 22
33501 Mohelnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10429361/0100
(CZ03 0100 0000 0000 1042 9361)
(6) IČ: Nápověda
00256951
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558079
   Zkratka subjektu:
MhelnicePl
(4) Email:
posta@obec-mohelnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-mohelnice.cz
[oficiální]
http://www.obec-mohelnice.cz/urad-obce/povinne-informace/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420371592890
[stolní]
+420728412345
[mobilní]
+420739570231
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 13:28:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English