ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nekvasovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nekvasovy
(4) Adresa sídla:
Nekvasovy 102
33547 Nekvasovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
196420081/0300
(CZ68 0300 0000 0001 9642 0081)
(6) IČ: Nápověda
00256978
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256978
    Kód obce:
558095
   Zkratka subjektu:
Nekvasovy
(4) Email:
ou@obecnekvasovy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecnekvasovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724187808
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:30 - 20:00
 
garant dat: vseterle@czp, poslední úprava: 08.07.2016 10:28:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English