ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Netunice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Netunice
(4) Adresa:
Netunice 69
33204 Netunice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00256994
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256994
    Kód obce:
558117
   Zkratka subjektu:
Netunice
(4) Email:
ou-netunice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.netunice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420732290704
[mobilní]
+420724182562
[mobilní]
+420377916840
[stolní]
+420725041204
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 05:35:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English