ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Neurazy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Neurazy
(4) Adresa sídla:
Neurazy 61
33555 Neurazy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725638319/0800
(CZ48 0800 0000 0007 2563 8319)
(6) IČ: Nápověda
00257001
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257001
    Kód obce:
558125
   Zkratka subjektu:
Neurazy
(4) Email:
starosta@neurazy.cz
[oficiální]
info@neurazy.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.neurazy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606035525
[mobilní]
+420724017430
[mobilní]
+420371591184
[stolní]
+420371591184
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_Neurazy@czp, poslední úprava: 29.04.2015 12:35:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English