ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nezvěstice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nezvěstice
(4) Adresa:
Nezvěstice 277
33204 Nezvěstice
(5) Bankovní spojení:
725647389/0800
(CZ83 0800 0000 0007 2564 7389)
(6) IČ: Nápověda
00257028
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257028
    Kód obce:
558141
   Zkratka subjektu:
NEZVESTICE
(4) Email:
ou@nezvestice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nezvestice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377891126
[fax]
+420377891126
[stolní]
+420774433204
[mobilní]
+420607150906
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:30
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 18:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 26.06.2017 06:28:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English