ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Prádlo

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Prádlo
(4) Adresa sídla:
Prádlo 21
33501 Prádlo
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257117
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257117
    Kód obce:
558231
   Zkratka subjektu:
Pradlo
(4) Email:
ou.pradlo@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecni-urad.net/pradlo
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724117930
[mobilní]
+420371591502
[stolní]
+420724117931
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
  18:00 - 20:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 13:43:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English