ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Roupov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Roupov
(4) Adresa sídla:
Roupov 91
33453 Roupov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257176
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558290
   Zkratka subjektu:
Roupov
(4) Email:
roupov@obecni-urad.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-roupov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602685411
[mobilní]
+420377980720
[stolní]
+420607683256
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.11.2014 13:50:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English