ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Řenče

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Řenče
(4) Adresa sídla:
Řenče 54
33401 Řenče
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257184
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257184
    Kód obce:
558303
   Zkratka subjektu:
Rence
(4) Email:
ou_rence@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rence.cz/obecni-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
http://www.rence.cz/obecni-urad/povinne-informace/
[podatelna]
http://www.rence.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603810622
[mobilní]
+420377985594
[stolní]
+420377985594
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: mloudova2@czp, poslední úprava: 15.09.2016 14:27:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English