ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Seč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Seč
(4) Adresa sídla:
Seč 2
33601 Seč
(4) Doručovací adresa:
Seč 2
33601 Blovice
(5) Bankovní spojení:
734103359/0800
(CZ24 0800 0000 0007 3410 3359)
(6) IČ: Nápověda
00257192
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558311
   Zkratka subjektu:
SecPl
(4) Email:
secublovic@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.secublovic.cz
[řešení životních situací]
http://www.secublovic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724974696
[mobilní]
+420603147564
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
  15:00 - 19:00
 
garant dat: adm_secPl@czp, poslední úprava: 28.01.2019 15:41:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English