ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Štěnovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Štěnovice
(4) Adresa sídla:
Čižická 133
33209 Štěnovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
35023704/0600
(CZ11 0600 0000 0000 3502 3704)
(6) IČ: Nápověda
00257303
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257303
    Kód obce:
558435
   Zkratka subjektu:
STENOVICE
(4) Email:
uctarna@stenovice.cz
[podatelna]
matrika@stenovice.cz
[podatelna]
stavebniurad@stenovice.cz
[podatelna]
starosta@stenovice.cz
[podatelna]
podatelna@stenovice.cz
[podatelna]
mistostarosta@stenovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
podatelna@stenovice.cz
[podatelna]
http://www.stenovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377916009
[stolní]
+420377916202
[stolní]
+420377916003
[fax]
+420724181222
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.04.2015 17:00:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English