ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Útušice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Útušice
(4) Adresa sídla:
Útušice 59
33209 Útušice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0600
(CZ17 0600 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00257354
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257354
    Kód obce:
558486
   Zkratka subjektu:
Utusice
(4) Email:
obec@utusice.cz
[oficiální]
starosta@utusice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.utusice.cz/podatelna/
[podatelna]
http://www.utusice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377916205
[fax]
+420377916205
[stolní]
+420377919116
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:30 - 18:30
Středa: 16:30 - 18:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 09.01.2019 09:48:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English