ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ves Touškov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ves Touškov
(4) Adresa:
Ves Touškov 17
33301 Ves Touškov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257362
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558494
   Zkratka subjektu:
VesTouskov
(4) Email:
obecvestouskov@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ves-touskov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180255
[mobilní]
+420377880131
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 14:00
Středa: 07:00 - 14:00
  17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.03.2015 10:00:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English