ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vrčeň

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vrčeň
(4) Adresa:
Vrčeň 1
33541 Vrčeň
(5) Bankovní spojení:
725635329/0800
(CZ74 0800 0000 0007 2563 5329)
(6) IČ: Nápověda
00257427
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257427
    Kód obce:
558559
   Zkratka subjektu:
Vrcen
(4) Email:
obec@vrcen.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vrcen.cz/obec/13-povinne-informace.html
[řešení životních situací]
http://www.vrcen.cz/obec/13-povinne-informace.html
[podatelna]
http://www.vrcen.cz/obec/13-povinne-informace.html
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603721323
[mobilní]
+420371591447
[fax]
+420371591447
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 19:30
Středa: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.06.2013 18:30:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English