ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vstiš

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vstiš
(4) Adresa sídla:
Vstiš 107
33441 Vstiš
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
6024361/0100
(CZ05 0100 0000 0000 0602 4361)
(6) IČ: Nápověda
00257435
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257435
    Kód obce:
558567
   Zkratka subjektu:
Vstis
(4) Email:
ou.vstis@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vstis.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377972466
[stolní]
+420377970395
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:00
  17:00 - 19:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 14:00
  17:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 16:00
 
garant dat: adm_Vstis@czp, poslední úprava: 14.01.2019 14:34:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English