ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zdemyslice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zdemyslice
(4) Adresa:
Zdemyslice 159
33601 Zdemyslice
(5) Bankovní spojení:
725634369/0800
(CZ95 0800 0000 0007 2563 4369)
(6) IČ: Nápověda
00257451
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558583
   Zkratka subjektu:
Zdemyslice
(4) Email:
starosta@zdemyslice.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zdemyslice.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371522542
[stolní]
+420724165236
[mobilní]
+420371522542
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
  17:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_Zdemyslice@czp, poslední úprava: 24.11.2016 08:55:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English