ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zemětice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zemětice
(4) Adresa:
Zemětice 52
33452 Zemětice
(5) Bankovní spojení:
94-5515361/0710
(CZ16 0710 0000 9400 0551 5361)
(6) IČ: Nápověda
00257460
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558591
   Zkratka subjektu:
Zemetice
(4) Email:
obec.zemetice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczemetice.cz/index.html
[oficiální]
https://www.evirtuos.cz/ipodatelna/profil/zemetice
[podatelna]
https://www.evirtuos.cz/Virtuos/moduly/zivotni-situace/kategorizace.aspx?ID=501
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420377912201
[stolní]
+420724165234
[mobilní]
+420724165233
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 27.07.2017 10:14:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English