ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bučí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bučí
(4) Adresa sídla:
Bučí 57
33152 Bučí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
30726371/0100
(CZ81 0100 0000 0000 3072 6371)
(6) IČ: Nápověda
00572870
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572870
    Kód obce:
558699
   Zkratka subjektu:
Buci
(4) Email:
ou.buci@buci.cz
[oficiální]
starosta@buci.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.buci.cz/zakl_informace.htm
[podatelna]
http://www.buci.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373394243
[stolní]
+420373394378
[fax]
+420731177654
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 11:27:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English