ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čeminy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čeminy
(4) Adresa:
Čeminy 37
33033 Čeminy
(5) Bankovní spojení:
3053239/0300
(CZ82 0300 0000 0000 0305 3239)
(6) IČ: Nápověda
00573051
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573051
    Kód obce:
558711
   Zkratka subjektu:
Ceminy
(4) Email:
obec@ceminy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ceminy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602426143
[mobilní]
+420728638554
[mobilní]
+420377922233
[fax]
+420377922233
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 10:00
  15:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 10:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:10:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English