ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Česká Bříza

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Česká Bříza
(4) Adresa:
Česká Bříza 160
33011 Česká Bříza
(5) Bankovní spojení:
6320371/0100
(CZ50 0100 0000 0000 0632 0371)
(6) IČ: Nápověda
00257630
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257630
    Kód obce:
558745
   Zkratka subjektu:
CeskaBriza
(4) Email:
obec@ceska-briza.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ceska-briza.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607172302
[mobilní]
+420603434228
[mobilní]
+420377855730
[fax]
+420377855730
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 13:00
  17:00 - 19:00
Středa: 07:30 - 13:00
  17:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 26.04.2016 10:26:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English