ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dobříč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dobříč
(4) Adresa:
Dobříč 29
33005 Dobříč
(5) Bankovní spojení:
103282776/0300
(CZ54 0300 0000 0001 0328 2776)
(6) IČ: Nápověda
00257664
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257664
    Kód obce:
558770
   Zkratka subjektu:
DobricPl
(4) Email:
dobric@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dobric.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181195
[mobilní]
+420373332426
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_DobricPl@czp, poslední úprava: 12.01.2016 10:04:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English