ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolany
(4) Adresa:
Dolany 66
33011 Dolany
(5) Bankovní spojení:
9724371/0100
(CZ35 0100 0000 0000 0972 4371)
(6) IČ: Nápověda
00257672
(7) DIČ: Nápověda
-
    Kód obce:
558788
   Zkratka subjektu:
DolanyPl
(4) Email:
ou@dolany-ps.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolany-ps.cz/uredni-deska/
[řešení životních situací]
http://www.dolany-ps.cz/podatelna/
[podatelna]
http://www.dolany-ps.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377845223
[stolní]
+420608233981
[mobilní]
+420725041013
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:30
Středa: 19:00 - 20:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.04.2015 20:00:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English