ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolní Hradiště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolní Hradiště
(4) Adresa sídla:
Dolní Hradiště 28
33151 Dolní Hradiště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
35324371/0100
(CZ16 0100 0000 0000 3532 4371)
(6) IČ: Nápověda
18246028
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558800
   Zkratka subjektu:
DlnHrdiste
(4) Email:
obecd.hradiste@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolnihradiste.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602117658
[mobilní]
+420373397470
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 10:13:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English