ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Druztová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Druztová
(4) Adresa sídla:
Druztová 1
33007 Druztová
(4) Doručovací adresa:
Druztová 1
330 0 Druztová
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257729
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257729
    Kód obce:
558834
   Zkratka subjektu:
Druztova
(4) Email:
urad@druztova.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.druztova.c-r.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377824282
[stolní]
+420602182731
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:30
Úterý: 08:00 - 12:00
  17:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 14:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 17.01.2019 08:57:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English