ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dýšina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dýšina
(4) Adresa:
Náměstí Míru 30
33002 Dýšina
(5) Bankovní spojení:
1003038236/5500
(CZ26 5500 0000 0010 0303 8236)
(6) IČ: Nápověda
00257745
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257745
    Kód obce:
558851
   Zkratka subjektu:
Dysina
(4) Email:
starosta@obecdysina.cz
[oficiální]
(4) WWW:
podatelna@obecdysina.cz
[podatelna]
http://www.obecdysina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377845356
[stolní]
+420377945215
[fax]
+420606616452
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.11.2015 11:15:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English