ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Heřmanova Huť

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Heřmanova Huť
(4) Adresa sídla:
Revoluční 49
Horní Sekyřany
33024 Heřmanova Huť
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725662319/0800
(CZ08 0800 0000 0007 2566 2319)
(6) IČ: Nápověda
00257753
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257753
    Kód obce:
558869
   Zkratka subjektu:
HERMHUT
(4) Email:
podatelna@hermanovahut.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.hermanovahut.cz/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
http://www.hermanovahut.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377893189
[fax]
+420377893179
[stolní]
+420725046500
[mobilní]
+420725042423
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:14:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English