ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chotíkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chotíkov
(4) Adresa sídla:
Chotíkov 118
33017 Chotíkov
(4) Doručovací adresa:
Chotíkov 118
33017 Chotíkov
(5) Bankovní spojení:
4528371/0100
(CZ62 0100 0000 0000 0452 8371)
(6) IČ: Nápověda
00257834
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257834
    Kód obce:
558940
   Zkratka subjektu:
CHOTIKOV
(4) Email:
chotikov@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-chotikov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724234835
[mobilní]
+420377821573
[stolní]
+420724179277
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:30
  14:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:30
  14:00 - 17:00
 
garant dat: mhaken@czp, poslední úprava: 12.12.2018 11:12:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English