ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chrást

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chrást
(4) Adresa sídla:
tř. Čs. odboje 133
33003 Chrást
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
111406230/0300
(CZ92 0300 0000 0001 1140 6230)
(6) IČ: Nápověda
00257851
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257851
    Kód obce:
558966
   Zkratka subjektu:
CHRASTOU
(4) Email:
podatelna@obecchrast.cz
[podatelna]
referent@obecchrast.cz
[oficiální]
starosta@obecchrast.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.obecchrast.cz
[řešení životních situací]
epodatelna@obecchrast.cz
[podatelna]
http://www.obecchrast.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377945207
[stolní]
+420377945360
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.04.2015 15:00:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English