ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jarov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jarov
(4) Adresa sídla:
Jarov 24
33151 Jarov
(4) Doručovací adresa:
Jarov 21
33151 Kaznějov
(5) Bankovní spojení:
12229371/0100
(CZ31 0100 0000 0000 1222 9371)
(6) IČ: Nápověda
00257877
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
558982
   Zkratka subjektu:
JarovPl
(4) Email:
obec@oujarov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.oujarov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776313257
[mobilní]
+420606477982
[mobilní]
+420725041029
[mobilní]
+420373332369
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: adm_JarovPl@czp, poslední úprava: 02.03.2019 11:10:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English