ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kaceřov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kaceřov
(4) Adresa:
Kaceřov 49
33151 Kaceřov
(5) Bankovní spojení:
725666379/0800
(CZ95 0800 0000 0007 2566 6379)
(6) IČ: Nápověda
00572853
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572853
    Kód obce:
558991
   Zkratka subjektu:
KacerovPl
(4) Email:
kacerov.obec@tiscali.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kacerov.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179198
[mobilní]
+420373333061
[stolní]
+420739540307
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_KacerovPl@czp, poslední úprava: 28.03.2018 13:03:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English