ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kopidlo

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kopidlo
(4) Adresa sídla:
Kopidlo 73
33141 Kopidlo
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
10522371/0100
(CZ63 0100 0000 0000 1052 2371)
(6) IČ: Nápověda
00257915
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559024
   Zkratka subjektu:
Kopidlo
(4) Email:
obeckopidlo@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-kopidlo.cz/
[oficiální]
http://www.obec-kopidlo.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.obec-kopidlo.cz/urad-obce/10699-sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420373396945
[stolní]
+420373396945
[fax]
+420723857366
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 11:01:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English