ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Koryta

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Koryta
(4) Adresa sídla:
Koryta 24
33151 Koryta
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31526371/0100
(CZ41 0100 0000 0000 3152 6371)
(6) IČ: Nápověda
00572845
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572845
    Kód obce:
559032
   Zkratka subjektu:
KorytaPl
(4) Email:
obec.koryta@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-koryta.cz/obecni-urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.obec-koryta.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373332475
[stolní]
+420724078688
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.04.2015 22:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English