ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kozojedy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kozojedy
(4) Adresa:
Kozojedy 100
33141 Kozojedy
(5) Bankovní spojení:
2928371/0100
(CZ45 0100 0000 0000 0292 8371)
(6) IČ: Nápověda
00257931
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257931
    Kód obce:
559041
   Zkratka subjektu:
KozojedyPl
(4) Email:
obec@obeckozojedy.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckozojedy.eu/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.obeckozojedy.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724147656
[mobilní]
+420373398232
[stolní]
+420373398232
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.04.2015 13:54:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English