ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kožlany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kožlany
(4) Adresa:
Pražská 135
33144 Kožlany
(5) Bankovní spojení:
725685369/0800
(CZ10 0800 0000 0007 2568 5369)
(6) IČ: Nápověda
00257958
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257958
    Kód obce:
559067
   Zkratka subjektu:
KOZLANY
(4) Email:
info@kozlany.cz
[oficiální]
starosta@kozlany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kozlany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373396613
[stolní]
+420373397340
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 11:55:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English