ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Krašovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Krašovice
(4) Adresa sídla:
Krašovice 49
33013 Krašovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
727096349/0800
(CZ09 0800 0000 0007 2709 6349)
(6) IČ: Nápověda
00572888
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572888
    Kód obce:
559083
   Zkratka subjektu:
Krasovice
(4) Email:
krasovice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.krasovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602367100
[mobilní]
+420371121365
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 22.06.2017 09:01:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English