ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kyšice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kyšice
(4) Adresa sídla:
Horní Náves 136/136
33001 Kyšice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1003039300/5500
(CZ10 5500 0000 0010 0303 9300)
(6) IČ: Nápověda
00258024
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258024
    Kód obce:
559130
   Zkratka subjektu:
Kysice
(4) Email:
obec@kysice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
www.kysice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041042
[mobilní]
+420377945325
[stolní]
+420377945325
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:00
  15:30 - 17:30
Středa: 09:00 - 12:00
  15:30 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.12.2014 09:50:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English