ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ledce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ledce
(4) Adresa:
Ledce 232
33014 Ledce
(5) Bankovní spojení:
170141439/0300
(CZ24 0300 0000 0001 7014 1439)
(6) IČ: Nápověda
00258032
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258032
    Kód obce:
559148
   Zkratka subjektu:
LedcePl
(4) Email:
podatelna@ledceps.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ledceps.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377958292
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 19:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 15:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 23.11.2017 08:30:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English