ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Líně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Líně
(4) Adresa sídla:
Plzeňská 145
33021 Líně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
922371/0100
(CZ58 0100 0000 0000 0092 2371)
(6) IČ: Nápověda
00258059
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258059
    Kód obce:
559164
   Zkratka subjektu:
Line
(4) Email:
evidence@obec-line.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://evidence@obec-line.cz
[podatelna]
http://www.obec-line.cz/obecni-urad/zakon-106-99sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/
[řešení životních situací]
http://www.obec-line.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377911234
[stolní]
+420377911334
[stolní]
+420377911469
[stolní]
+420377911870
[fax]
+420607933077
[mobilní]
+420606519025
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 21.06.2016 12:23:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English