ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nadryby

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nadryby
(4) Adresa sídla:
Nadryby 14
33011 Nadryby
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725673309/0800
(CZ98 0800 0000 0007 2567 3309)
(6) IČ: Nápověda
00572926
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572926
    Kód obce:
559253
   Zkratka subjektu:
Nadryby
(4) Email:
obec@nadryby.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nadryby.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377945079
[stolní]
+420377945079
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: sturcova@kr-plzensky, poslední úprava: 02.04.2019 10:57:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English