ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nečtiny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nečtiny
(4) Adresa sídla:
Nečtiny 82
33162 Nečtiny
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1013007468/5500
(CZ39 5500 0000 0010 1300 7468)
(6) IČ: Nápověda
00258156
(7) DIČ: Nápověda
CZ00258156
    Kód obce:
559261
   Zkratka subjektu:
NECTINY
(4) Email:
obec@nectiny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nectiny.cz
[oficiální]
http://www.nectiny.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
http://www.nectiny.cz/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420373313297
[fax]
+420606107356
[mobilní]
+420373313104
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.05.2015 07:46:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English