ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Plešnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Plešnice
(4) Adresa sídla:
Plešnice 33
33033 Plešnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
32529371/0100
(CZ83 0100 0000 0000 3252 9371)
(6) IČ: Nápověda
00573078
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573078
    Kód obce:
559369
   Zkratka subjektu:
Plesnice
(4) Email:
obec.plesnice@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.plesnice.cz/index.php?nid=9627&lid=CZ&oid=2004948
[podatelna]
http://www.plesnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723493271
[mobilní]
+420377914125
[fax]
+420377914125
[stolní]
+420728500313
[mobilní]
+420603586555
[stolní]
+420377914125
[fax]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:04:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English