ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pňovany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pňovany
(4) Adresa sídla:
Pňovany 171
33033 Pňovany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4720371/0100
(CZ33 0100 0000 0000 0472 0371)
(6) IČ: Nápověda
00258261
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
559377
   Zkratka subjektu:
Pnovany
(4) Email:
obec.pnovany@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pnovany.cz/index.php?nid=675&lid=CZ&oid=23457
[podatelna]
http://www.pnovany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179693
[mobilní]
+420377914111
[stolní]
+420377914111
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 25.02.2015 13:48:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English