ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rochlov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rochlov
(4) Adresa sídla:
Rochlov 31
33023 Rochlov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572861
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572861
    Kód obce:
559423
   Zkratka subjektu:
Rochlov
(4) Email:
ou.rochlov@tiscali.cz
[oficiální]
rochlov.starosta@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-rochlov.cz/obecni-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
http://http://www.obec-rochlov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724534400
[mobilní]
+420377881737
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 10:30
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 22.06.2017 09:46:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English