ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rybnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rybnice
(4) Adresa:
Rybnice 105
33151 Rybnice
(5) Bankovní spojení:
725661359/0800
(CZ29 0800 0000 0007 2566 1359)
94-5010371/0710
(CZ38 0710 0000 9400 0501 0371)
(6) IČ: Nápověda
00572969
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572969
    Kód obce:
559431
   Zkratka subjektu:
Rybnice
(4) Email:
obec@rybnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rybnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373332119
[stolní]
604171504
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 13:00
Úterý: 09:00 - 13:00
  17:00 - 19:00
Středa: 09:00 - 13:00
Čtvrtek: 09:00 - 13:00
  17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Rybnice@czp, poslední úprava: 21.04.2016 17:53:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English