ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tis u Blatna

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tis u Blatna
(4) Adresa:
Tis u Blatna 1
33165 Tis u Blatna
(5) Bankovní spojení:
33126371/0100
(CZ58 0100 0000 0000 3312 6371)
(6) IČ: Nápověda
00573116
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573116
    Kód obce:
559482
   Zkratka subjektu:
TisBlatna
(4) Email:
obec_tis@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-tis.cz
[oficiální]
http://www.obec-tis.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420373395573
[stolní]
+420373395550
[fax]
+420373395550
[stolní]
+420373395571
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:48:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English